KANELI&SMIT
COLLABORATIVE ARTISTS

------------------ • ------------------

Terug Naar Het Begin (TNHB) 25 & 26 mei 2024

Voor het festival TNHB, in het Groninger wierdenlandschap vlak boven Appingedam,
is dit jaar kunstenaarsduo Kaneli & Smit uitgenodigd om de kunstroute te verzorgen.
Zij hebben de kunstenaars Wim Warrink en Joran van Soest gevraagd om ook een bijdrage te leveren.
Kunstenaar Maaike Meindertsma, die in de Bierumer school zit, sluit hier mooi bij aan.

De bezoekers kunnen via de kunstwerken tussen de festivallocaties hun eigen ontdekkingstocht maken
en iets meer van het landschap bemerken, reflecteren, ontvangen, doorzien, te weten komen of doorgronden.
Er zijn 8 locaties met kunstwerken. Alleen al de uitzichten van de zorgvuldig gekozen locaties voor de kunstwerken
is een reden om te stoppen en te kijken, jezelf de tijd en ruimte geven om het onverwachte te ontvangen.

Zie voor meer informatie: Terug naar het Begin• Van links naar rechts: Echo (Wim Warrink) - Zeppelin (Joran van Soest) - Piramide van Bodemlagen (Kaneli & Smit)------------------ • ------------------

"Voorbij de Noord" - Zoltin Peeter & vrienden in Museum Belvédère

Half mei 2019 heeft een solidair collega en vriend Zoltin Peeter afscheid van het leven genomen.
Van 6 oktober 2023 t/m 11 februari 2024 is er werk van Zoltin Peeter te zien in
Museum Belvédère in Heerenveen onder de titel "Voorbij de Noord".
Grote tekeningen van Zoltin wordt getoond in samenhang met werken van bevriende kunstenaars.
Wij exposeren mee met onze grote triptiek Wyred-Landscape.

Zie voor meer informatie: Museum Belvédère - Voorbij de Noord• WYRED LANDSCAPE (2010) - 210 x 500 cm. - Gemengde techniek in en op doek - Kaneli & Smit------------------ • ------------------

EEJ! CRASH!
In de Verzetsheldenbuurt van Goes. T/m 15 okt 2023
24/7 kunsthuizen in Jacob Klaaijsenstraat & J.D. Van Mellestraat Goes AITW-HUBSA-AIR GOES ZEELAND
Deelnemende kunstenaars: Iris V't Bosch • Hein Verwer • Kaneli & Smit • Wim Vonk • Marja van Putten • Dave Meijer (Galerie van den Berge) • Magdeleen van Eersel • Monika Dahlberg • George Schade • Iris de Leeuw • Kees Wijker (Mon Capitaine) • Occupying Space, Michel van Adrichem • Ineke Otte • Paul and Menno de Nooijer • Nanda Runge • Christina de Vos • Marlies van Geenen • Hans Overvliet • Max Kisman • Harry Vandevliet • Liesbeth Labeur • Leon Riekwell • Ramon de Nennie • Carla Kesteloo • Toine Klaassen • Bianca Runge en André Smits!

Ebb & Flowww Full Blue Moon Oosterschelde en Pyramid of The Backyard Soil Layers
te zien in Jacob Klaaijsenstraat 23


Het tij als druipend klei...met een piramide van bodemlagen letterlijk uit de achtertuin van de Jacob Klaaijsenstraat te Goes = Het Epitome van Nederland. Het land van de zee.

Uit het VERDRONKEN Land van Zuidbeveland, bij de oude Haven van RATTEKAAI, hebben ze de zwaarste zeeklei van Oosterschelde gevonden. Daarmee hebben ze de GETIJDENCURVE van OOSTERSCHELDE van de afgelopen Blauwe Maan in werkelijke hoogte van het getij geschilderd.

KANELI & SMIT
Hier in deze ruimte zie je een installatie van Kaneli & Smit, waarin twee verschillende manifestaties van de natuur worden uitgelicht.
Enerzijds de getijdecurve, weergegeven met zeeklei van Rattenkaai op het panorama van papier, is het getij van de Oosterschelde op werkelijke hoogte, zoals die was op 30 augustus 13.10 uur t/m 31 augustus 14.00 uur (tijdens volle blauwe maan). De hoogte van de vloer van deze kamer is ongeveer 30 cm boven NAP. Zonder de beschermende dijken zou de zee tijdens deze periode van 24 uur en 50 minuten tweemaal op manshoogte in deze kamer hebben gestaan. Ebb & Flowww Full Moon Oosterschelde 30 - 31 August 2023
Anderzijds in de vorm van een driehoekige piramide van bodemlagen. De blauwe punt is de lucht of de zee. De aarde, die de rest van de piramide vult en kleurt, is ook daadwerkelijk de aarde, zoals die onder de Verzetsheldenbuurt te vinden is, tot op een diepte van 2.20 meter. Pyramid of the Backyard Soil Layers Verzetsheldenbuurt
Deze installatie is ontstaan tijdens de twee weken residentie van het kunstenaarsduo Kaneli & Smit in de André Smits AITW-HUBSA-AIR aan de Jacob Klaaijsenstraat 27 te Goes.------------------ • ------------------

Pyramid of Dutch Soil Layers/Horizons - Piramide van Nederlandse Bodemlagen
Read more about the pyramid / Lees meer over de piramide------------------ • ------------------


Turning Tide - Water Panorama / Kerend Tij, Waterpanorama
Click here for more information about the Water Panorama / Klik hier voor meer informatie over het Waterpanorama------------------ • ------------------

Getijdentekenaar
Aan de hand van de actuele waterdata van Rijkswaterstaat
worden in de onderstaande pagina real-time illustraties / animaties
gemaakt van het getij van Nederland.
Pagina Getijdentekenaar------------------ • ------------------Per e-mail op de hoogte blijven van exposities en presentaties?
Uw e-mailadres:

lucky number:
Ebb & Flow Paintings

- Een serie schilderijen die daadwerkelijk gemaakt is in de getijdenzone, onder invloed van de zee en haar getijden -
-A series of paintings that are created in the tidal zone, with the influence of the sea and its tides -

LEES MEER OVER EBB & FLOW PAINTINGS READ MORE ABOUT EBB & FLOW PAINTINGS

Sinds 2007 vormen Irem Kaneli (Constantinopel, 1970) en Stijn Smit (Schingen, 1976) het kunstenaarsduo Kaneli & Smit. Irem Kaneli: "Zoals een band geïmproviseerde muziek maakt, zo ontstond tussen ons een avontuurlijke samenwerking, een ontwikkeling waarbij twee verschillende kunstenaars vermengden tot één nieuwe kunstenaar."

SYNERGIE MET DE ZEE
Het landschap van het Noorden. Het oneindige blikveld. De klei. De zee.
In hun atelier aan de Friese Waddenkust maken ze hun werken met de meest uiteenlopende materialen. Steeds te anticiperen op het onverwachte is de essentie. Het toeval wordt toegelaten en gemanipuleerd.
Het schilderij wordt dan een samenspel van getijden en andere natuurkrachten, waartoe ook het menselijke ingrijpen behoort.
In hun buiten-atelier aan de uiterste rand van het land, grenzend aan de zee, zoeken Kaneli & Smit de synergie met de Waddenzee. Letterlijk werken ze samen met de zee en haar getijden. Ze behandelen hun schilderijen zoals het kwelderbeheer van de Waddenkust. Op het wad laten ze eb en vloed inwerken op hun doeken, om de onbepaalde grens tussen zee en land te accentueren. Bij elke vloedbeweging laat de zee vloedlijnen op het schilderij achter: het schilderij is het landschap. Zo wordt een nieuwe beeltenis van dit dynamische landschap gecreëerd.

OVER EBB & FLOW PAINTINGS
• Alle doeken zijn in het atelier gespannen op een frame en geprepareerd.
• Sommige doeken zijn met een aantal lagen witte verf en andere met extra lagen achtergrondkleur behandeld.
• Vervolgens zijn de doeken tijdens laagwater verticaal aan een constructie in de getijdenzone van de Waddenzee vastgemaakt.
• Sommige doeken zijn op de locatie geschilderd met zeeklei of is de zeeklei aangebracht met verschillende technieken.
• Andere zijn al in het atelier behandeld om diatomen (eencellige kiezelwieren) op te vangen die tijdens vloed zweven en aan het doek blijven kleven.
• Bij vloed verdwijnt het doek gedeeltelijk in de zee.
• Bij eb komt het doek totaal uit de zee en is het resultaat zichtbaar. Op het doek is de vloedlijn (of zijn de vloedlijnen) achtergebleven.
• Elke tij is uniek.
• De doeken hebben van 1 dag (2 getijden) tot maximaal 15 dagen (30 getijden) in de zee gehangen. Vervolgens zijn de doeken weer van de constructie losgehaald en gefixeerd in het atelier.LEES MINDER
Since 2007 Irem Kaneli (Constantinople, 1970) and Stijn Smit (Schingen, 1976) form the visual art duo Kaneli & Smit. Irem Kaneli : "As a band playing improvised music, so arose between us an adventurous collaboration, an evolution in which two different artists merged into one new artist."

Synergy with the sea
The landscape of the North. The infinite horizon. The clay. The sea.
In their studio nearby the Frisian Wadden Sea coast, they create their art-works with the most diverse materials. Anticipating the unexpected is the essence. Coincidence is received and manipulated.

The painting becomes a collaboration of tides and other natural forces, including human intervention.

In their outdoor studio, on the edge of the country bordering the sea, Kaneli & Smit seek a synergy with the Wadden Sea. Literally, they work together with the sea and its tides. They treat their paintings similar to the salt marsh management of the Wadden Sea coast. On the tidal flats, they let the tides act on and transform their canvases to accentuate the indefinite boundary between sea and land. With each tidal movement of the sea, flood lines appear on the painting: the painting is the landscape, created with the influence of fluidity and unpredictability. Thus a new imagery is created by and from this dynamic landscape.

Ebb & Flow Paintings
• All canvases are stretched on a frame and prepared in the studio in advance.
• During low tide, the canvases are vertically attached to a structure in the tidal zone of the Wadden Sea.
• Most of the canvases are treated beforehand with layers of white paint, some with additional layers of background color and others specifically to collect diatoms that float during flood tide and cling to the canvas.
• Some of the canvases are painted on site with sea-clay (clay from the Wadden Sea).
• During high tide, the prepared canvases get partially submerged in the sea.
• During low tide, canvases are completely above the sea and the result is visible as flood lines; horizontal tidal marks on the canvas.
Every tide is unique.
• The canvases remain from 1 day (for 2 tides) to up to 15 days (for 30 tides) hanging in the sea.
• Afterwards, the canvases are disconnected from the structure on the tidal flats and preserved by fixation in the studio.READ LESS

Ebb and Flow - Homo Bulla

+87 NAP (Amsterdam Ordnance Datum)
70 x 70 cm
Acrylic and diatoms on canvas - double-sided (July 20 - 21, 2017)

Photo: Max de Krijger

Sun Disc

+77 and +112 NAP (Amsterdam Ordnance Datum)
70 x 50 cm
Acrylic, sea-clay and diatoms on canvas - double-sided (October 16 - 17, 2016)
Ebb & Flow painting "Sun disc" was immersed in flooding Wadden Sea from October 16 to 17, during hunter's full moon.
It received exactly two tides with the sea level rising to +77 and +112 according to Amsterdam Ordnance Datum.

Ebb and Flow - Triple layered - Diatoms

+86, +112, +109, +180, +144 and +145 NAP (Amsterdam Ordnance Datum)
73 x 54 cm
Diatoms on canvas - double-sided triple layered (August 6 - 9, 2016)

Ebb and Flow - Sarah - Diatoms

+76, +74, +102, +117, +89 and +108 NAP (Amsterdam Ordnance Datum)
50 x 50 cm
Diatoms on canvas - double-sided (June 19 - 22, 2016)
June Solstice of 2016 in Friesland was on 21 June, 00:34 CEST. We chose this period around the longest day to let Ebb & Flow Painting "Sarah" be immersed in the tides. Sarah is a consistently popular given name across Europe and North America, as well as in the Middle East, being commonly used as a female first name by Jews, Christians and Muslims alike, and remaining popular also among non-religious members of cultures influenced by these religions.

Ebb and Flow on 1 Square Meter II

+96, +115, +88, +87, +60, +60, +36, +95, +65, +85, +73, +111,
+86, +127, +95, +147, +142, +152, +95, +147, +142, +152, +95,
+118, +85, +107, +88, +76, +59, +76 and +91 NAP (Amsterdam Ordnance Datum).
100 x 100 cm
Diatoms on canvas (March 29 - April 12, 2016)

Kaneli & Smit with Ebb and Flow on 1 Square Meter II from the back. Foto: Andr� Smits
Ebb and Flow on 1 Square Meter II

Ebb and Flow on 1 Square Meter I

+59, +80, +64, +88, +70, +90, +83, +105, +86 and +132 NAP (Amsterdam Ordnance Datum).
100 x 100 cm
Diatoms on canvas (September 9 - 14, 2015)
Catching diatoms on 1 square meter.
On 09-09-2015 we placed a new canvas in the wetlands of Noarderleech to receive the tides of the approaching new moon. Tides and flow detach diatoms (single-celled aquatic algae/phytoplankton) from sea-clay, making it possible to be captured on canvas. On 14-09-2015 we took it out of the sea and brought it back to our studio.

Red Vertical in Blue * August 20 - 25

+72, +82, +73, +86, +63, +53, +56, +74, +110 and +114 NAP (Amsterdam Ordnance Datum)
132 x 49 cm
Diatoms and acrylic on canvas (2015)
Wind= SE, S, SW 3 - 8 Bft
Moon visibility= 24% till 81% (first quarter)
As with all the Ebb & Flow Paintings, this one was also prepared in our studio in the Dairy Factory of Marrum in advance and then brought on August 20 to the wetlands (Noarderleech=Noorderleeg=Northern Void) outside the sea-dyke to receive the tides and to capture diatoms. We took it back to our studio on August 25 to preserve it by fixation.
In private collection.

Ebb and Flow - Anneke - Diatoms

+89, +120, +80, +113 and +79 NAP (Amsterdam Ordnance Datum)
60 x 40 cm
Diatoms on canvas (August 1- 4, 2015)
Our first attempt in capturing diatoms (single-celled aquatic algae/phytoplankton) on canvas. We stretched transparent chinese silk fabric double-sided on a frame for this purpose. Diatoms gets seperated from sea-clay and start floating on the surface of water with the aid of tidal currents.
Diatomite (rock composed of shells of diatoms) was used in antiquity by the Greeks in making lightweight building brick and blocks. Blocks of diatomite were used for the dome of the Hagia Sophia church in Constantinople (now Istanbul in Turkey). This architectural wonder (its diameter is 30 meters) was much easier to construct with light-weight building blocks of diatomite.

Measuring the tempreture of the flow while Ebb and Flow - Anneke gets gradually submerged
Ebb and Flow - Anneke in the audience of Frisian cows
Ebb and Flow - Anneke - Diatoms

Ebb and Flow Black to White

+120 and +102 NAP (Amsterdam Ordnance Datum)
40 x 60 cm
Sea-clay tempera and acrylic on canvas (July 21- 22, 2015)
This tidal painting was first prepared in layers of black and white paint in advance in the studio before it was brought to the wetlands. Gradually every vertical stroke from the center of the painting towards the right side, has an extra layer of white and towards the left side, an extra layer of black, accumulating up to 7 layers of paint on both outer sides of the painting. Afterwards a layer of sea-clay on top of all is applied during low tide in the wetlands and the painting is fastened vertically to receive the tides.
In private collection.

Ebb and Flow Black to White lined up with the sea-dyke on July 21, before its treatment with sea-clay
Working on Ebb and Flow Black to White in the wetlands.
Ebb and Flow Black to White lined up with the horizon line.
Ebb and Flow Black to White

Ebb and Flow on Blue - February 5-9

+80, +45, +73, +68, +137, +114, +107 and +99 NAP (Amsterdam Ordnance Datum)
100 x 79 cm
Sea-clay tempera and acrylic on canvas (2015)

Ebb and Flow on Blue on February 5, in the snowy wetlands before being painted with sea-clay
Ebb and Flow on Blue in the snowy wetlands after getting painted with sea-clay and fastened to a bridge
Ebb and Flow on Blue on February 9, after receiving the tides.
The blue lines at the left and right is the painting in the tide chart
Ebb and Flow on Blue - February 5-9

Frisian Ebb and Flow - Holwerd

+54 cm NAP (Amsterdam Ordnance Datum)
160 x 60 cm
Sea-clay tempera on canvas (August 3-4, 2014)
In perhaps the hottest and calmest Frisian night of the year on August 3, around 22:20h, we arrived at the pier of Holwerd. Just before lowering our canvas into the Wadden Sea during low tide, we stood still in our tracks with an aha! moment. Eureka!! The sea was full of blue-green sparkles. Like fireworks, every movement in the sea glew bright blue-green with bioluminescent plankton in the dark of night. Something you don't get to see very often.
In private collection.

Measuring from the Pier of Holwerd /"till the sea level
Panorama from the Pier of Holwerd
Panorama from the Pier of Holwerd in the night
Painting in Holwerd fastened to the pier waiting for the tide to come.
Frisian Ebb and Flow - Holwerd

Saltmarsh Tidal Twins - East meets West

+106 and +119 cm NAP (Amsterdam Ordnance Datum)
80 x 60 cm (2x)
Sea-clay tempera on canvas (July 15-16, 2014)
Painting on the left was facing the west and the one on the right was facing the east in the saltmarshes of Noarderleech during their tidal submergence.

Working on Saltmarsh Tidal Twins - East meets West on a bridge in the Frisian wetlands.
Saltmarsh Tidal Twins - East meets West under the bridge facing east in the wetlands during incoming flow.
Saltmarsh Tidal Twins - East meets West under the bridge facing west in the wetlands with floating diatoms during ebb
Saltmarsh Tidal Twins - East meets West

17 October Tide

+147 NAP (Amsterdam Ordnance Datum)
150 x 110 cm (2x)
Sea-clay tempera on canvas (2012)

Nieuwe Statenzijl panorama during low tide
Kunst van het tij in LC ( Art of the tide - newspaper article)
17 October Tide diptych

Wollezeit / Zeitenwende - May 11

+185 NAP (Amsterdam Ordnance Datum)
Wollezeit I 150 x 110 cm
Wollezeit II 150 x 110 cm
Zeitenwende 110 x 150 cm
Sea-clay tempera and wool on canvas (2012)

Paintings during low tide in Nieuwe Statenzijl
watching the paintings submerging under water during flow
Wollezeit I
Wollezeit II
Zeitenwende

Bathy'metrics - Neap - Doodtij

+69 and +77cm NAP (Amsterdam Ordnance Datum)
40 x 205 cm
Sea-clay tempera on canvas (March 3-4, 2012)

Painting with sea-clay during low tide in Nieuwe Statenzijl.
Sea-clay painting waiting to receive the neap tide in Nieuwe Statenzijl.
Sea-clay painting waiting after receiving the neap tide in Nieuwe Statenzijl
Sea-clay painting waiting after receiving the neap tide in Nieuwe Statenzijl.
Bathy'metrics - Neap - Doodtij

Ebb and Flow & Ebb and Flow

+113 and +105 NAP (Amsterdam Ordnance Datum)
150 x 110 cm
Sea-clay tempera on canvas (June 2-3, 2011)

Painting during low tide in Nieuwe Statenzijl after receiving two tides.
Paintings during low tide in Nieuwe Statenzijl waiting for the tide to come.
Ebb and Flow & Ebb and Flow
Backside of Ebb and Flow & Ebb and Flow beside the view of the location where it is created

June 2 Tide on Black

+113 NAP (Amsterdam Ordnance Datum)
197 x 82 cm
Sea-clay tempera on canvas (2011)

 Bird hide Kiekkaaste in Nieuwe Statenzijl during low tide -73 NAP
Bird hide Kiekkaaste in Nieuwe Statenzijl during high tide +163 NAP
June 2 Tide on Black

Tidal Instrumental - May 30

+99 and +125cm NAP (Amsterdam Ordnance Datum)
140 x 187 cm
Sea-clay tempera on canvas (2011)

Sea-clay paintings waiting to receive the tide in Nieuwe Statenzijl
Tidal Instrumental - May 30

A Collaboration of Irem Kaneli and Stijn Smit, since 2007 simultaneously working / painting together on the same canvas. Exhibiting as "Kaneli & Smit".