0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00 Getijdentekenaar / Tidal Drawer Kaneli & Smit

• De getijdenbeweging van de zee bij Holwerd, sinds 29-5-2019 (28 dagen), opgedeeld in 24 uur. De witte lijn is van vandaag. De blauwe lijn is 0 NAP. • The tidal movement of the sea near Holwerd since 29-5-2019 (28 days), divided in 24 hours. The white line is today, the blue line is 0 NAP (Amsterdam Ordnance Datum) • Data Rijkswaterstaat, grafiek Kaneli & Smit