300 200 100 0 -100 -200 Getijdentekenaar Kaneli & Smit

• Harlingen