KANELI&SMIT
COLLABORATIVE ARTISTS
Keer het Tij in het Waterpanorama
Zaterdag 20 oktober 2018 (15-17.30 uur) is de kunstperformance "Keer het Tij" in het Waterpanorama - Kerend Tij (Stadsoase), Zuidersingel 2 te Leeuwarden.
Geïnitieerd door kunstenaarsduo Kaneli & Smit met medewerking van oa. Skelectief, Elmar Kuiper, Tristan Visser, Hengstebeukers, Peter van Lier en Gekleurd Naakt.

Sinds april 2018 staat in de binnentuin van het voormalige Aegonkantoor het Waterpanorama - Kerend Tij, georganiseerd door Sense of Place, geschilderd door Kaneli & Smit met soundscape van Tristan Visser en bouwwerk ontworpen door Alex van de Beld.
Het monumentale kunstwerk maakt de dagelijkse golvende getijbeweging van de Waddenzee zichtbaar met Waddenzeeklei op een zeewaterachtig geschilderd blauwe achtergrond, met een ruimtelijke compositie van Waddenzee-geluiden.
Dit globe-theatertachtig werk roept om een performance in zijn midden. In een omringend getijdenlandschap een geluidslandschap; geïmproviseerde muziek in samenwerking met live schilderen en poëzie die, als het ware als water, mensen aan elkaar verbindt in het Waterpanorama.
Evenwel samen kunnen we het tij keren.
Saturday 20 October (15-17.30 hrs) is the art performance "Turn the Tide" in the Water Panorama - Turning Tide (City Oasis), Zuidersingel 2 in Leeuwarden.
Initiated by art duo Kaneli & Smit with cooperation of, among others, Skelectief, Elmar Kuiper, Tristan Visser, Gekleurd Naakt, Hengstebeukers and Peter van Lier.

Since April 2018, in the courtyard of the former Aegon-building, stands the “Water Panorama - Turning Tide”, organized by Sense of Place, painted by Kaneli & Smit with sea-soundscape by Tristan Visser and wooden pavilion designed by Alex van de Beld.
This monumental artwork of 48 meters circumference makes the daily undulating tidal movement of the Wadden Sea visible with Wadden Sea-clay on a sea-water-like painted blue background, with a spatial music-composition of Wadden Sea sounds.
This globe-theater-like work evokes a performance in its midst. In a surrounding tidal landscape a sound landscape; improvised music in collaboration with live painting and poetry that, as water, connects people in the Water Panorama.
Nevertheless, we can only turn the tide together.

A Collaboration of Irem Kaneli and Stijn Smit, since 2007 simultaneously working / painting together on the same canvas. Exhibiting as "Kaneli & Smit".