KANELI&SMIT
COLLABORATIVE ARTISTS

Piramide van Schokland

Pyramid of Schokland


Met de Piramide van Schokland gaan wij dieper dan waar de zee verdween en laten wij de grondlagen van Schokland zien. In een paar meter diepte van nu naar 150.000 jaar geleden - de grondlagen (horizonten) tot op 20 meter diepte, gecomprimeerd tot 5 meter. Het kunstwerk maakt zichtbaar wat er onder onze voeten ligt; de schoonheid van een dynamisch gevormde bodem door zee, rivieren, gletsjers, wind, weer en mens. De blauwe punt van deze piramide verwijst zowel naar de lucht als de hoge vloeden van verleden. Het is een diepere inzicht in het ontstaan van dit gebied, waar elke grondlaag een horizon is geweest. Grond van Schokland (kei- leem, podzol, zand, gyttja, veen en klei) is ook het daadwerkelijke materiaal waarmee deze piramide gecreƫerd is.
Het is EB tot en met 25 oktober 2020 - een kunstwandeling met 15 kunstwerken rond Museum Schokland.
Zie: Museum Schokland.

With the Pyramid of Schokland we go deeper than where the sea dissapeared and show the soil layers of Schokland. Every soil layer was once another horizon. A deeper insight into the origin of this World Heritage site - Schokland, a dynamically formed ground with the influence of the sea, rivers, glaciers, wind, weather and mankind where each soil layer has been another horizon thousands of years ago. Schokland soil (boulder clay, sand, peat and clay) is also the actual material with which this pyramid was created. Lowest soil-horizon on the Pyramid is from 150,000 years ago.
To see until 25 Oct. 2020 - Art walk EB with 15 artworks in the landscape around Museum Schokland.


A Collaboration of Irem Kaneli and Stijn Smit, since 2007 simultaneously working / painting together on the same canvas. Exhibiting as "Kaneli & Smit".