KANELI&SMIT
COLLABORATIVE ARTISTS
Tabula Rasa - Skjin Laai - Schone Lei - Blank Slate
Groepsexpositie “Tabula Rasa - Skjin Laai - Schone Lei”,
een project van Galerie Schoots + van Duyse en Tresoar.
14 oktober t/m 16 december 2018
Projectruimte Hoofdstraat 17 - Beetsterzwaag (Frl.)
Opening 14 oktober 14.30.

Onze bijdrage: Wyred Landscape (Wyred I, II, & III) by Kaneli & Smit
210 x 494 x 5,5 cm
Manila rope, ink, hair and acrylic in and on canvas

Al vanuit zijn geboorte leeft men voortdurend in een reeks van toevallen waarin zij/hij verbindingen legt. Zo ontstaat een innerlijk landschap van verbindingen door de manier waarop onze hersenen “bekabeld” zijn. Daarin zijn wij door onze reflecties ook verbonden met de buitenwereld om zo steeds weer nieuwe verbindingen te maken. Waar er schijnbaar geen verbindingen zijn, is een leegte. In die leegte is er ruimte voor toeval - waar door ons nog onverbonden incidenten samenlopen/coïncideren. Een schilderij is ook een potentiële leegte. Het is een bewust gecreëerde ruimte/een opening voor toeval.
Het drieluik “Wyred Landscape” is meer dan de afbeelding/de voorkant die je ziet. Het heeft een binnenkant. Het gehele werk is als een lichaam. Het doek met z’n schijnbaar uiterlijke perfectie als huid op een innerlijke touwconstructie als aderen. Wat je ziet op het doek is gecreëerd door de afdrukken van de touwconstructie aan de binnenkant. Het doek is volledig van binnenin geschilderd door de perfecte huid te penetreren en via de bekabeling verf te laten lopen. Net als herinneringen, laatst gespannen/verbonden touw heeft de meest zichtbare afdruk.
Groep exhibition "Tabula Rasa- Skjin Laai - Schone Lei",
a project of Galerie Schoots + van Duyse and Tresoar.
14 October till 16 December 2018
Projectruimte Hoofdstraat 17 - Beetsterzwaag
Opening 14 oktober 14.30.

Our contribution: Wyred Landscape (Wyred I, II, & III) by Kaneli & Smit
210 x 494 x 5,5 cm
Manila rope, ink, hair and acrylic in and on canvas

From the moment of our birth, our lives are a series of coincidences with which we try to make connections. This creates an inner landscape of connections that we reflect on the outside world in order to make new connections, shaping and evolving the way our brains are "wired”. Where there are no apparent connections, there is a void. In this emptiness there is room for coincidence - through which to us inconsistent unrelated incidents converge / coincide. A painting is also a potential emptiness. It is a deliberately created space / an opening for coincidence.
The triptych "Wyred Landscape" is more than the image you see on the front-side of the canvas, what you see in front of you. It has an inside. The whole work is like a body. The canvas with its seemingly outer perfection as skin stretched tightly on an inner rope construction as veins and skeleton. What you see on the canvas is created by the print of the rope structure on the inside. The canvas is completely painted from the inside by penetrating the perfect skin and allowing paint to flow through the cabling. Like memories, last stretched / connected rope on the inside has the most visible print on the front-side / cover.


• Wyred Landscape


• The making of WYRED LANDSCAPE
A Collaboration of Irem Kaneli and Stijn Smit, since 2007 simultaneously working / painting together on the same canvas. Exhibiting as "Kaneli & Smit".